Dịch vụ - Dịch Vụ: Sản Phẩm & Dịch vụ - Thứ tư, 07 Tháng 9 2011 03:59
banner-mixjsc

Danh mục sản phẩm

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Sản phẩm mới

Phụ kiện
Phụ kiện

Johndeere 120-450kVA
Johndeere 120-450kVA

Perkins 9-2.200kVA
Perkins 9-2.200kVA

Fiat 30-400kVA
Fiat 30-400kVA

Doosan 200-650kVA
Doosan 200-650kVA

Deutz Weichai 30-150kVA
Deutz Weichai 30-150kVA

Viễn thông 4-15kW
Viễn thông 4-15kW

Dân dụng 2.5-11.0kW
Dân dụng 2.5-11.0kW

Bản đồ công ty

Thông báo: Trình duyệt của bạn không chấp nhận Cookies. Để đưa hàng vào giỏ và thanh toán bạn phải cho phép Coockies.
Phụ kiệnQuantima

Portable Compressors


C Series - C14 (DLT0101)

alt

Portable Compressors (C Series - 1.4 to 3 m3/min)

Output Free Air Delivery at Rated Pressure (m3/min) 1.4
Max or Rated Operating Pressure (Bar g) 7 to 8
Minimum Operating Pressure (Bar g) 5
Motor Power (kW) 13.2

C Series - C20 (DLT0206)

alt

Portable Compressors (C Series - 1.4 to 3 m3/min)

Output Free Air Delivery at Rated Pressure (m3/min) 2
Max or Rated Operating Pressure (Bar g) 7 to 8
Minimum Operating Pressure (Bar g) 5
Motor Power (kW) 16.7

C Series - C25 (DLT0206)

alt

Portable Compressors (C Series - 1.4 to 3 m3/min)

Output Free Air Delivery at Rated Pressure (m3/min) 2.5
Max or Rated Operating Pressure (Bar g) 7 to 8
Minimum Operating Pressure (Bar g) 5
Motor Power (kW) 19.4

C Series - C20GS (G - Generator) (DLT0206)

alt

Portable Compressors (C Series - 1.4 to 3 m3/min)

Output Free Air Delivery at Rated Pressure (m3/min) 2
Max or Rated Operating Pressure (Bar g) 7 to 8
Minimum Operating Pressure (Bar g) 5
Motor Power (kW) 22.7

C Series - C30 (DLT0206)

alt

Portable Compressors (C Series - 1.4 to 3 m3/min)

Output Free Air Delivery at Rated Pressure (m3/min) 3
Max or Rated Operating Pressure (Bar g) 7 to 8
Minimum Operating Pressure (Bar g) 5
Motor Power (kW) 22.7

C Series - C35-10 (G - Generator Optional) (DLT0408)

alt

Portable Compressors (C Series - 3.5 to 7.6 m3/min)

Output Free Air Delivery at Rated Pressure (m3/min) 3.5
Max or Rated Operating Pressure (Bar g) 10 to 11.5
Minimum Operating Pressure (Bar g) 5
Motor Power (kW) 35.5

C Series - C38 (G - Generator Optional) (DLT0408)

alt

Portable Compressors (C Series - 3.5 to 7.6 m3/min)

Output Free Air Delivery at Rated Pressure (m3/min) 3.8
Max or Rated Operating Pressure (Bar g) 7 to 8
Minimum Operating Pressure (Bar g) 5
Motor Power (kW) 35.5

C Series - C42 (G - Generator Optional) (DLT0408)

alt

Portable Compressors (C Series - 3.5 to 7.6 m3/min)

Output Free Air Delivery at Rated Pressure (m3/min) 4.2
Max or Rated Operating Pressure (Bar g) 7 to 8
Minimum Operating Pressure (Bar g) 5
Motor Power (kW) 35.5

C Series - C50 (G - Generator Optional) (DLT0408)

alt

Portable Compressors (C Series - 3.5 to 7.6 m3/min)

Output Free Air Delivery at Rated Pressure (m3/min) 5
Max or Rated Operating Pressure (Bar g) 7 to 8
Minimum Operating Pressure (Bar g) 5
Motor Power (kW) 35.5

C Series - C55-14 (G - Generator Optional) (DLT0704)

alt

Portable Compressors (C Series - 3.5 to 7.6 m3/min)

Output Free Air Delivery at Rated Pressure (m3/min) 5.5
Max or Rated Operating Pressure (Bar g) 14
Minimum Operating Pressure (Bar g) 5
Motor Power (kW) 63

C Series - C60-12 (G - Generator Optional) (DLT0704)

alt

Portable Compressors (C Series - 3.5 to 7.6 m3/min)

Output Free Air Delivery at Rated Pressure (m3/min) 6
Max or Rated Operating Pressure (Bar g) 12
Minimum Operating Pressure (Bar g) 5
Motor Power (kW) 63

C Series - C65-10 (G - Generator Optional) (DLT0704)

alt

Portable Compressors (C Series - 3.5 to 7.6 m3/min)

Output Free Air Delivery at Rated Pressure (m3/min) 6.5
Max or Rated Operating Pressure (Bar g) 10
Minimum Operating Pressure (Bar g) 5
Motor Power (kW) 63

C Series - C65HS (G - Generator Optional) (DLT0704)

alt

Portable Compressors (C Series - 3.5 to 7.6 m3/min)

Output Free Air Delivery at Rated Pressure (m3/min) 6.5
Max or Rated Operating Pressure (Bar g) 7
Minimum Operating Pressure (Bar g) 5
Motor Power (kW) 63

C Series - C76 (G - Generator Optional) (DLT0704)

alt

Portable Compressors (C Series - 3.5 to 7.6 m3/min)

Output Free Air Delivery at Rated Pressure (m3/min) 7.6
Max or Rated Operating Pressure (Bar g) 7 to 8
Minimum Operating Pressure (Bar g) 5
Motor Power (kW) 63

C Series - C110-9 (DLT1302 Sold Outside Europe)

alt

Portable Compressors (C Series - 8.5 to 13.5 m3/min)

Output Free Air Delivery at Rated Pressure (m3/min) 11.3
Max or Rated Operating Pressure (Bar g) 8.6 to 14
Minimum Operating Pressure (Bar g) 5
Motor Power (kW) 93

C Series - C125 (G - Generator Optional) (DLT1302 Sold Outside Europe)

alt

Portable Compressors (C Series - 8.5 to 13.5 m3/min)

Output Free Air Delivery at Rated Pressure (m3/min) 12.5
Max or Rated Operating Pressure (Bar g) 7 to 8
Minimum Operating Pressure (Bar g) 5
Motor Power (kW) 93

C Series - C85-14 (DLT1302 Sold Outside Europe)

alt

Portable Compressors (C Series - 8.5 to 13.5 m3/min)

Output Free Air Delivery at Rated Pressure (m3/min) 8.5
Max or Rated Operating Pressure (Bar g) 14
Minimum Operating Pressure (Bar g) 5
Motor Power (kW) 93

C Series - C95-12 (DLT1302 Sold Outside Europe)

alt

Portable Compressors (C Series - 8.5 to 13.5 m3/min)

Output Free Air Delivery at Rated Pressure (m3/min) 9.5
Max or Rated Operating Pressure (Bar g) 12 to 14
Minimum Operating Pressure (Bar g) 5
Motor Power (kW) 93

C Series - C110-9 (New DLT1303 Electronic Controller)

alt

Portable Compressors (C Series - 8.5 to 13.5 m3/min)

Output Free Air Delivery at Rated Pressure (m3/min) 11.3
Max or Rated Operating Pressure (Bar g) 8.6 to 9
Minimum Operating Pressure (Bar g) 5
Motor Power (kW) 97

C Series - C125 (New DLT1303 Electronic Controller)

alt

Portable Compressors (C Series - 8.5 to 13.5 m3/min)

Output Free Air Delivery at Rated Pressure (m3/min) 12.5
Max or Rated Operating Pressure (Bar g) 7 to 8
Minimum Operating Pressure (Bar g) 5
Motor Power (kW) 97

C Series - C85-14 (New DLT1303 Electronic Controller)

alt

Portable Compressors (C Series - 8.5 to 13.5 m3/min)

Output Free Air Delivery at Rated Pressure (m3/min) 8.5
Max or Rated Operating Pressure (Bar g) 14
Minimum Operating Pressure (Bar g) 5
Motor Power (kW) 97

C Series - C95-12 (New DLT1303 Electronic Controller)

alt

Portable Compressors (C Series - 8.5 to 13.5 m3/min)

Output Free Air Delivery at Rated Pressure (m3/min) 9.5
Max or Rated Operating Pressure (Bar g) 12
Minimum Operating Pressure (Bar g) 5
Motor Power (kW) 97

C Series - C105-14 (DLT1302 Sold Outside Europe)

alt

Portable Compressors (C Series - 8.5 to 13.5 m3/min)

Output Free Air Delivery at Rated Pressure (m3/min) 10.6
Max or Rated Operating Pressure (Bar g) 14
Minimum Operating Pressure (Bar g) 5
Motor Power (kW) 111

C Series - C115-12 (DLT1302 Sold Outside Europe)

alt

Portable Compressors (C Series - 8.5 to 13.5 m3/min)

Output Free Air Delivery at Rated Pressure (m3/min) 11.6
Max or Rated Operating Pressure (Bar g) 12 to 14
Minimum Operating Pressure (Bar g) 5
Motor Power (kW) 111

C Series - C140-9 (DLT1302 Sold Outside Europe)

alt

Portable Compressors (C Series - 8.5 to 13.5 m3/min)

Output Free Air Delivery at Rated Pressure (m3/min) 13.3
Max or Rated Operating Pressure (Bar g) 8.6 to 9
Minimum Operating Pressure (Bar g) 5
Motor Power (kW) 111

C Series - C105-14 (New DLT1303 Electronic Controller)

alt

Portable Compressors (C Series - 8.5 to 13.5 m3/min)

Output Free Air Delivery at Rated Pressure (m3/min) 10.5
Max or Rated Operating Pressure (Bar g) 14
Minimum Operating Pressure (Bar g) 5
Motor Power (kW) 119

C Series - C115-12 (New DLT1303 Electronic Controller)

alt

Portable Compressors (C Series - 8.5 to 13.5 m3/min)

Output Free Air Delivery at Rated Pressure (m3/min) 11.5
Max or Rated Operating Pressure (Bar g) 12
Minimum Operating Pressure (Bar g) 5
Motor Power (kW) 119

C Series - C140-9 (New DLT1303 Electronic Controller)

alt

Portable Compressors (C Series - 8.5 to 13.5 m3/min)

Output Free Air Delivery at Rated Pressure (m3/min) 13.3
Max or Rated Operating Pressure (Bar g) 8.6 to 9
Minimum Operating Pressure (Bar g) 5
Motor Power (kW) 119

C Series - C160TS-12 (DLT2101 Sold Outside Europe)

alt

Portable Compressors (C Series Turboscrew - 16 to 27 m3/min)

Output Free Air Delivery at Rated Pressure (m3/min) 16
Max or Rated Operating Pressure (Bar g) 12
Minimum Operating Pressure (Bar g) 5
Motor Power (kW) 154

C Series - C180TS-9 (DLT2101 Sold Outside Europe)

alt

Portable Compressors (C Series Turboscrew - 16 to 27 m3/min)

Output Free Air Delivery at Rated Pressure (m3/min) 18
Max or Rated Operating Pressure (Bar g) 8.6 to 9
Minimum Operating Pressure (Bar g) 5
Motor Power (kW) 154

C Series - C190TS-12 (DLT2101 Sold Outside Europe)

alt

Portable Compressors (C Series Turboscrew - 16 to 27 m3/min)

Output Free Air Delivery at Rated Pressure (m3/min) 19
Max or Rated Operating Pressure (Bar g) 12
Minimum Operating Pressure (Bar g) 5
Motor Power (kW) 175

C Series - C200TS-10 (DLT2101 Sold Outside Europe)

alt

Portable Compressors (C Series Turboscrew - 16 to 27 m3/min)

Output Free Air Delivery at Rated Pressure (m3/min) 20
Max or Rated Operating Pressure (Bar g) 10
Minimum Operating Pressure (Bar g) 5
Motor Power (kW) 175

C Series - C200TS-14 (New DLT2701 Electronic Controller)

alt

Portable Compressors (C Series Turboscrew - 16 to 27 m3/min)

Output Free Air Delivery at Rated Pressure (m3/min) 20
Max or Rated Operating Pressure (Bar g) 14
Minimum Operating Pressure (Bar g) 5
Motor Power (kW) 180

C Series - C210TS-12 (New DLT2701 Electronic Controller)

alt

Portable Compressors (C Series Turboscrew - 16 to 27 m3/min)

Output Free Air Delivery at Rated Pressure (m3/min) 21
Max or Rated Operating Pressure (Bar g) 12
Minimum Operating Pressure (Bar g) 5
Motor Power (kW) 180

C Series - C210TS-9 (DLT2101 Sold Outside Europe)

alt

Portable Compressors (C Series Turboscrew - 16 to 27 m3/min)

Output Free Air Delivery at Rated Pressure (m3/min) 21
Max or Rated Operating Pressure (Bar g) 8.6 to 9
Minimum Operating Pressure (Bar g) 5
Motor Power (kW) 180

C Series - C220TS-10 (New DLT2701 Electronic Controller)

alt

Portable Compressors (C Series Turboscrew - 16 to 27 m3/min)

Output Free Air Delivery at Rated Pressure (m3/min) 22
Max or Rated Operating Pressure (Bar g) 10
Minimum Operating Pressure (Bar g) 5
Motor Power (kW) 180

C Series - C230TS-9 (New DLT2701 Electronic Controller)

alt

Portable Compressors (C Series Turboscrew - 16 to 27 m3/min)

Output Free Air Delivery at Rated Pressure (m3/min) 23
Max or Rated Operating Pressure (Bar g) 8.6 to 9
Minimum Operating Pressure (Bar g) 5
Motor Power (kW) 180

C Series - C200TS-24 (New DLT2701 HP - 24 BAR Electronic Controller)

alt

Portable Compressors (C Series Turboscrew - 16 to 27 m3/min)

Output Free Air Delivery at Rated Pressure (m3/min) 20
Max or Rated Operating Pressure (Bar g) 24 to 26.8
Minimum Operating Pressure (Bar g) 13
Motor Power (kW) 228

C Series - C210TS-21 (New DLT2701 HP - 21 BAR Electronic Controller)

alt

Portable Compressors (C Series Turboscrew - 16 to 27 m3/min)

Output Free Air Delivery at Rated Pressure (m3/min) 21
Max or Rated Operating Pressure (Bar g) 21 to 23.8
Minimum Operating Pressure (Bar g) 13
Motor Power (kW) 228

C Series - C230TS-17 (New DLT2701 HP - 17 BAR Electronic Controller)

alt

Portable Compressors (C Series Turboscrew - 16 to 27 m3/min)

Output Free Air Delivery at Rated Pressure (m3/min) 23
Max or Rated Operating Pressure (Bar g) 17 to 19.8
Minimum Operating Pressure (Bar g) 13
Motor Power (kW) 228

C Series - C240TS-14 (New DLT2701 Electronic Controller)

alt

Portable Compressors (C Series Turboscrew - 16 to 27 m3/min)

Output Free Air Delivery at Rated Pressure (m3/min) 24
Max or Rated Operating Pressure (Bar g) 14
Minimum Operating Pressure (Bar g) 5
Motor Power (kW) 228

C Series - C250TS-12 (New DLT2701 Electronic Controller)

alt

Portable Compressors (C Series Turboscrew - 16 to 27 m3/min)

Output Free Air Delivery at Rated Pressure (m3/min) 25
Max or Rated Operating Pressure (Bar g) 12
Minimum Operating Pressure (Bar g) 5
Motor Power (kW) 228

C Series - C260TS-10 (New DLT2701 Electronic Controller)

alt

Portable Compressors (C Series Turboscrew - 16 to 27 m3/min)

Output Free Air Delivery at Rated Pressure (m3/min) 26
Max or Rated Operating Pressure (Bar g) 10
Minimum Operating Pressure (Bar g) 5
Motor Power (kW) 228

C Series - C270TS-9 (New DLT2701 Electronic Controller)

alt

Portable Compressors (C Series Turboscrew - 16 to 27 m3/min)

Output Free Air Delivery at Rated Pressure (m3/min) 27
Max or Rated Operating Pressure (Bar g) 9
Minimum Operating Pressure (Bar g) 5
Motor Power (kW) 228

Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com